กติกา สลากรางวัลมหาเศรษฐี Toluna ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์นี้

กติกาของเกม 

ข้อ 1: ผู้จัดรายการ

Toluna SAS ตั้งอยู่ที่ 5 avenue du château 94300 Vincennes โดยมีทะเบียนการค้าและการจัดตั้งบริษัทหมายเลข 432033181 เป็นผู้จัดรายการแจกรางวัลให้เข้าร่วมฟรีโดยไม่จำเป็นต้องซื้อในรายการ “สลากรางวัลมหาเศรษฐี Toluna” ซึ่งมีการจับรางวัลทุกวันตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการดังกล่าวเปิดให้สมาชิกของ Toluna ทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี้: อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรีซ ฮ่องกง ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรสเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐตุรกี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ยกเว้นพนักงานและตัวแทน ลูกค้า ตัวแทนรายย่อย และบริษัทคู่ค้า สมาชิกในครอบครัวตลอดจนบิดามารดาหรือญาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัทผู้จัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

ข้อ 2: การร่วมรายการ

ในการร่วมรายการ สมาชิกจะต้องมีสลากอย่างน้อย 1 ใบในวันที่มีการจับสลาก:

  • สมาชิกได้รับสลาก 1ใบฟรีหลังจากลงทะเบียนในเว็บไซต์ Toluna
  • สมาชิกจะได้รับสลากโบนัสหลังจากทำแบบสำรวจบางชุดเสร็จสมบูรณ์
  • สมาชิกสามารถใช้ 1,000 คะแนนแลกสลากชิงรางวัลหนึ่งใบ (ไม่จำกัดจำนวนสลากในครอบครอง)
  • สลากมีผลภายในเดือนที่ได้รับ
    • เช่น สลากที่ได้รับทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2561 มีผลในการจับสลากในเดือนมิถุนายน 2561

การเข้าร่วมการจับสลากรางวัลนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และ ไม่มีการจำกัดจำนวนต่อครัวเรือน 
เพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะต้องมีรูปโปรไฟล์ และต้องเป็นสมาชิกที่มีการใช้งานเป็นประจำ:

  • สมาชิกจะต้องมีการตอบแบบสอบถามอย่างน้อย 1 แบบใน30วันก่อนการจับรางวัล
  • สมาชิกต้องมีการสร้างเนื้อหาในชุมชน รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) สร้างกระทู้ โพล หรือ แสดงความคิดเห็นในการสนทนาในเดือนที่มีการจับรางวัล

รายการนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเคลื่อนที่ ทั้งนี้ Apple หรือ Google ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน อนุมัติ หรือรับรอง 

ข้อ 3: ผู้ที่มีสิทธิ์และจำนวนผู้ได้รับรางวัล

ทุกวัน จะมีผู้โชคดี 1 ท่านจาการจับสลากของผู้เข้าร่วมทุกประเทศ 
ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ 2,000,000 คะแนนTolunaส่งตรงเข้าบัญชี 

ข้อ 4 : การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 

Maître RICHARD, Didier, 164 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, France.
เป็นผู้กำหนดกติกา 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงกติกาได้ทุกเมื่อโดยผู้จัดรายการภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ 
Maître RICHARD, Didier, 164 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, France.
จะเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลง 
ผู้ที่ต้องการได้รับกติกาฟรีสามารถส่งคำร้องไปที่ Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes จะมีการชดเชยค่าดวงตราไปรษณียากร (หากมีการร้องขอ) ในอัตราการส่ง ‘จดหมาย’ ประเภทไปรษณีย์ธรรมดา

ข้อ 5: การชดเชยค่าธรรมเนียม 

ผู้ร่วมรายการสามารถรับค่าชดเชยสำหรับการเชื่อมต่อ (ไม่เกินห้านาที) ในอัตราแบบมีส่วนลด (หากมีการร้องขอ) โดยต้องส่งคำขอค่าชดเชยทางไปรษณีย์ถึง Toluna SAS พร้อมรายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้ร่วมรายการ หลักฐานยืนยันที่อยู่ และใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการซึ่งระบุวันที่และเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากวันปิดการจับรางวัล จดหมายจะต้องได้รับการประทับตราก่อนวันหมดเขต จะมีการชดเชยค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมรายการสำหรับค่าดวงตราไปรษณียากร (หากมีการร้องขอ) ในอัตราการส่ง ‘จดหมาย’ ประเภทไปรษณีย์ธรรมดาเราจะพิจารณาคำร้องขอค่าชดเชยหนึ่งครั้งต่อผู้ร่วมรายการหนึ่งท่านและต่อซอง (ชื่อและที่อยู่เดียวกัน) เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดการใช้ เราจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้เนื่องจากผู้ร่วมรายการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการร่วมรายการ 

ข้อ 6: การเชื่อมต่อและการใช้งาน

ผู้ร่วมรายการรับทราบและยอมรับคุณสมบัติและข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ต การขาดการปกป้องข้อมูลสำคัญบางอย่างซึ่งอาจทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้งานโดยไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงต่อการติดไวรัสที่แพร่หลายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Toluna SAS ไม่รับผิดชอบต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือความขัดข้องอันเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ หรือการเชื่อมต่อทางเทคนิคอื่น ๆ ตลอดจนการส่งข้อมูลอัปเดตไปยังอีเมลแอดเดรสที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
 
ข้อ 7: คดีความและความรับผิดชอบ

การร่วมรายการนี้ถือเป็นการยอมรับกฎกติกาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไข การนำเสนอหรือบิดเบือนข้อมูล หรือการฉ้อโกงจะส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์ Toluna SAS จะดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเกมและกติกา โดยจะไม่ตอบกลับคำร้องเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้งานกติกา กลไก และแบบแผนของเกมและรายชื่อผู้ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ Toluna สงวนสิทธิ์ในการให้เหตุผลใดก็ตามในการยกเลิกหรือขยายเวลาของเกมนี้

ข้อ 8: การนำเสนอรางวัล

Toluna SAS ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือการโจรกรรมอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบของรางวัล

ข้อ 9: การให้ความยอมรับต่อหลักฐาน

ผู้ร่วมรายการยอมรับว่าข้อมูลซึ่งได้จากการจัดเกมของ Toluna SAS สามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีความใด ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) ของข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด

ข้อ 10: เขตอำนาจศาล

ผู้ร่วมรายการยอมรับว่าการร่วมรายการนี้ถือเป็นการยอมรับการอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมถึงคดีความอันอาจเกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของรายการนี้หรือที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีอคติต่อความขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจมีอยู่ ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างทุกฝ่ายจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของ Grande Instance de Paris Tribunal

ข้อ 11: การคุ้มครองข้อมูล

ภายใต้ Data Protection Act 6 January 1978, art. L.27 (พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล 6 มกราคม พ.ศ. 2521 มาตรา 27 แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส) ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์เข้าชมและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง จะไม่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 12: ลิขสิทธิ์ในข้อเขียนและผลงานด้านศิลปะ

ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ในข้อเขียนและผลงานด้านศิลปะ ห้ามผลิตและทำซ้ำรายละเอียดทุกส่วนหรือบางส่วนของเกมนี้อย่างเด็ดขาด เครื่องหมายการค้าทั้งหมดได้รับการจดทะเบียนการค้าไว้แล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: